ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ. ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਕੀਲ.


ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਜਪਾਨ


ਜਪਾਨ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਇੱਕ ਦੀਪਸਮੂਹ-ਦੇ, ਟਾਪੂ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਟਾਪੂ ਹਨ, ਅਤੇ, ਜੋ ਕਿ, ਮਿਲ ਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਨੱਬੇ-ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਜਪਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰਜਪਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਵੱਡਾ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ.